Mötesanteckningar

I menyn till vänster finner du styrgruppens och arbetsgruppens  senaste mötesanteckningar från projektet "Gränshinder för näringslivet" som pdf-filer. 


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12