Västra Götalandsregionen fyrkant

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland - det är det övergripande uppdraget. Det görs inom tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik.

www.vgregion.se

fyrkant
Fyrbodal Logo fyrkant

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Fyrbodals kommunalförbund är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna.

www.fyrbodal.se

fyrkant
interreg fyrkant

Interreg IV A Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige-Norge stärka samarbetet över gränsen. Programmet ska stärka innovativa projekt, kunskapshöjning och konkurrenskraft inom näringsliv, teknik och samhällsutveckling.

www.interreg-sverige-norge.com

fyrkant
norden fyrkant

Nordic Innovation

Nordisk innovation initierar och finansierar aktiviteter som stärker innovation och samarbetar främst med små och medelstora företag i Norden. Målet är att göra det enklare att utveckla och bedriva näringsverksamhet över de nordiska landsgränserna.

www.nordicinnovation.org

fyrkant
ostfold fyrkant

Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune har ansvaret for den regionale samfunnsutviklingen. Det betyr at vi skal arbeide for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping og innovasjon. I tillegg arbeider vi med å gi næringslivet best mulig rammevilkår.

www.ostfold.no

fyrkant
grensetjansten fyrkant

Grensetjänsten

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Vår huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.

www.gtm.nu

fyrkant

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12