Nordisk gränshinderdatabas

På nordisk nivå samlas gränshindren i en gränshinderdatabas. Ur databasen prioriteras sedan hinder av nordiska ledamöter på regeringsnivå. Varje nordisk land och självstyre har en representant i det så kallade ”Gränshinderrådet” och ska lösa 8-12 gränshinder per år inom arbetsmarknads-, social-, utbildnings- och näringslivsområdena.

Läs mer om den nordiska gränshinderdatabasen


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12