Projektledare – Gränshinder/Gränsmöjligheter


Annika Daisley

+46 733 35 85 12

annika.daisley@svinesundskommitten.com


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12