Tjänstepension

Vilka regler gäller för tjänstepension för den som har arbetat/arbetar både i Sverige och Norge med eller utan blankett A1.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

En tjänstepensionsutredning beställd av Nordiska Ministerrådet pågår mellan Sverige och Danmark. Denna utredning ska efter detta göras mellan alla nordiska länder. Gränshinderforum arbetar sedan maj 2012 med att få upp frågan på ministernivå.

Vem vinner på en lösning?

Det är av största vikt att detta gränshinder löses för den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12