Rutiner vid skatteinbetalning för ”äkta gränsgångare” samt det nya nordiska skatteavtalet.

Det upplevs som om skatteinbetalning för den gränsgångare som har en ojämn inkomst är besvärande för den enskilde samt även för arbetsgivaren.

Om en gränsarbetare får någon form av ersättning via socialförsäkringen i arbetslandet måste denna efter det nya nordiska skatteavtalet lämna deklaration till två länder. Vid dessa tillfällen måste kontakt tas med respektive lands skattemyndighet.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Primärt arbetstagaren och sekundärt arbetsgivaren.

Lösningsförslag

Nej, inte i dagsläget men hindret är prioriterat till Gränshinderrådet.

Vem vinner på en lösning?

Det är av absolut största vikt att detta gränshinder löses för den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12