Rutin för ansökan om Bygg-ID för utländska företag i Norge

För att företag ska kunna sända ut personal inom byggbranschen så krävs det att man måste ha registrerat företag i Norge. Lång handläggningstid innan Bygg-ID kan utfärdas.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

Grenserådet har beslutat att avskriva hindret 2012-05-22 med motiveringen att det rörde sig om informationsproblem. Arbeidstilsynet har gjort en förenkling som innebär att man kan gå ut och arbeta på en byggarbetsplats så fort man gjort sin ansökan om ID-kort och behöver inte invänta själva legitimationskortet.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12