Rehabilitering i boendelandet

Långtidssjukskriven gränspendlare måste genomföra rehabilitering i arbetslandet. Ofta med stora kostnader för den drabbade. Ett avtal mellan länderna som reglerar samarbetet har saknats men finns nu sedan ett antal år tillbaka. Gränshindret var löst men återkom för ett antal år sedan.

Formellt

Löst

Vem påverkas?

Långtidssjukskrivna gränsarbetare.

Lösningsförslag

Försäkring för personer med sjukpenning/sjukersättning från Norge har en försäkring från och med 2012-12-01 när de genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering i Sverige.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12