Lärlingar över gränsen

När norska företag väljer att flytta sin verksamhet över gränsen, till Sverige, väljer i många fall de anställda att flytta med. Detta gäller också norska lärlingar som har lärlingskontrakt under sin utbildningstid. För ordinarie arbetskraft skapar flytten inga förändringar i anställningsformen, men för lärlingarna innebär det att deras avtal inte längre gäller eftersom det är olika bestämmelser för lärlingar i Sverige och Norge.

Regelverket i Sverige tillåter norska lärlingar att fortsätta som lärlingar i Sverige, medan det norska regelverket inte tillåter att lärlingarna för över sitt lärlingskontrakt vid arbete i Sverige. 

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12