Långa handläggningstider

Detta gränshinder har varit ett tema på Grenserådet sedan 2008. Det är generellt höga handläggningstider när det rör gränsarbetarens ”pappersexercis”.

Handläggningstiderna berör inte enbart U1, överföring av upptjänade rättigheter i Norge till svensk Arbetslöshetskassa utan även norska föräldrapenger, sykepenger, pensionsärenden, klagesaker mm.

Hos svenska Försäkringskassan är handläggningstiden variabel beroende på var ärendet hanteras. Detta kan gälla både A1, arbete i två eller flera länder inom EU/EES, barnbidrag, underhållsbidrag mm.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetaren. Även arbetsgivare drabbas då dessa kan gå miste om att få kompetent personal då arbetstagaren väljer att inte ta arbete i annat land.

Lösningsförslag

Frågan diskuteras i Grenserådet och arbete pågår. Gränshindret har prioriterats av GT till Gränshinderrådet.

Vem vinner på en lösning?

Det är av absolut största vikt att detta gränshinder löses för den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12