Inträde/medlemskap i svensk Arbetslöshetskassa

Den som har fyllt 64 år beviljas inte inträde/medlemskap i en svensk a.kassa. En arbetssökande gränsarbetare kan med detta regelverk endast få ett grundbelopp, ej medlemskap. En gränsarbetare ska kunna bli medlem även efter 64 år fyllda.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

SO har skickat en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet för att påvisa felaktigheten i att ha 64 år som gräns för inträde/medlemskap i A.kassan. Man har goda förhoppningar om att detta gränshinder kommer att lösas. GT har tagit upp frågan med Arbetsmarknadsdepartementet och fått till svar 2011-03 att en översyn ska ske. Finns med i Socialdepartementets delbetänkande 2011-11, utredningen har fått förlängd tid tom 2015. Frågan finns även med i Nordiska ämbetsmannakommitténs utredning.

Vem vinner på en lösning?

Det är av absolut största vikt att detta gränshinder löses för den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12