Folkbokföring

Regeltolkning av norska folkbokföringsregler ställer till problem för den enskilde som arbetspendlar till Norge.

Formellt

Löst

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

Den 10 feb 2012 kom beskedet från norska finansdepartementet att nya regler införs för pendlare från EU/EES-länder till Norge. Det ställs dock samma krav som intern nationell pendling. Ändringen har satts i kraft av Skatteetaten.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12