Dubbel arbetslöshetsförsäkring

Den person som befinner sig i Jobb- och Aktivitetsgarantin hos Arbetsförmedlingen och som börjar jobba i Norge bör stå kvar och betala in till svensk arbetslöshetsförsäkring för att inte riskera att få sin ersättningsnivå i garantin sänkt vid ev. återkomst till svensk Arbetsförmedling. Detta gäller om personen inte har hunnit att upparbeta sig ett nytt arbetsvillkor via jobbet i Norge.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

Inte i dagsläget, en arbetsgrupp har tillsatts av Grenserådet i november 2012.

Vem vinner på en lösning?

Det är av absolut största vikt att detta gränshinder löses för den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12