Dagpenger vid permittering av oäkta gränsarbetare

Ny tillämpning av regelverk för oäkta gränsarbetare vid permittering i Norge från 1 nov 2011.

Formellt

Löst

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

8 dec 2011 återgick NAV till att tillämpa samma regler som gällde före 1 nov 2011.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12