Beräkning av sjukersättning efter arbete i ett annat EU/EES-land

Detta gränshinder berör enbart svenska regler. Det kan inte vara lagstiftarens avsikt att berörda personer ska drabbas på ett felaktigt sätt. 14/3 2007 skickades en skrivelse till Socialdepartementet. Detta är en tillämpning av nuvarande regler hos Försäkringskassan. Gränshindret är lyft till Gränshinderforum, 2010-05.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

Gränshindret är lyft till Gränshinderforum, 2010-05. Grenserådet har beslutat att lägga hindret vilande tills vidare.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12