Återkomst till svensk sjukpenninggrundande inkomst för den som är utförsäkrad ur svensk arbetslöshetsförsäkring

Den person som befinner sig i Jobb- och Aktivitetsgarantin hos Arbetsförmedlingen och som börjar jobba i Norge kan riskera att mista sin rätt till sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan om arbetet i Norge är kortare än 6 månader.

Formellt

Löst

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12