Arbetslöshetsersättning i Sverige efter AAP-period (Arbeids- og avklaringspenger) i Norge

Detta är en tolkningsfråga om hur man ska redovisa socialförsäkrade perioder på blankett U1.Hindret har varit på agendan sedan april 2005. Grensetjänsten har tillsammans med Bjarne Mörk Eidem, Gränshinderforum i sep 2012 uppvaktat statssekreterare Gina Lund, Arbeidsdepartementet.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Gränsarbetaren.

Lösningsförslag

Ja, det finns förslag om hur NAV kan redovisa AAP-perioder på U1. Frågan har diskuterats mellan IAF och NAV efter detta möte. Gränshindret är lyft till Gränshinderforum 2010-05 samt finns med i Socialdepartementets betänkande 2011-11 + Nordiska ämbetsmannakommitténs utredning.

Vem vinner på en lösning?

Det är av absolut största vikt att detta gränshinder löses för den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12