Ansökan om skattekort i Norge

Svårigheter för arbetstagare att införskaffa norskt D-nummer vid arbete. Grundregeln är att man personligen ska besöka ett ID-kontrollskontor hos Skatteetaten för ansökan. Eftersom det är en lång landgräns och långa avstånd i Sverige, Norge och Finland upplevs detta besvärligt. Det upplevs även som ett stort problem för arbetsgivare.

Formellt

Löst

Vem påverkas?

Gränsarbetaren primärt och arbetsgivaren sekundärt.

Lösningsförslag

Från och med 2012 har det gjorts förändringar som underlättar för personer med norskt personnummer/D-nummer som ID-kontrollerats. För personer som inte har D-nummer sedan tidigare gäller from 1 feb 2012 att endast vissa skattekontor handlägger detta och detta kan medföra långa resor för att ansöka om skattekort. Men Grensetjänsten jobbar med en förenkling kring ID-kontrollsfrågan. Grensetjänsten har skrivit till Skattedirektören i Norge ang. att ett elektroniskt utskrivet personbevis är en offentlig handling i Sverige. Frågan följs upp av svenska Skatteverket.

Vem vinner på en lösning?

Det är av absolut största vikt att detta gränshinder löses för den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12