Veterinärintyg

Hundägare som åker från Sverige till Norge måste ha med veterinärintyg på att hunden är avmaskad 24-120 timmar innan gränspassagen. Tidigare kunde du själv avmaska din hund och intyga det på en speciell blankett men från och med 2013-05-01 måste du ta den till en veterinär som avmaskar och intygar detta med en stämpel i hundens sällskapsdjurspass.

Informellt

Löst

Vem påverkas?

Problemet uppstår främst för dem som regelbundet passarera gränsen med sin hund, för vissa flera gånger i veckan.

Lösningsförslag

En förenkling för hundägare som åker över gränsen har identifierats. Veterinär-kliniken i Eidskog, Hedmark Fylkeskommune har sökt tillstånd hos Mattilsynet och fått dispens att ta emot kunder från Sverige utan behandling för dvärgbandmask.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12