TV-kanaler från grannlandet försvann

Befolkningen i gränsregionerna har under decennier vant sig vid att titta på grannlandets TV-kanaler, vilket har förstärkt samhörigheten och förståelsen för varandra. När digital-TV infördes upphörde denna möjlighet, bland annat på grund av upphovsrättsliga frågor.

Informellt

Inrapporterad

Lösningsförslag

Det finns förslag på teknisk lösning i form av dekoder med kryptering. På marknaden finns redan ett nordiskt TV-utbud, uppdelat på olika språkpaket.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12