Saknas positioneringskartor för utryckningsfordon

Sverige och Norge saknar ett gemensamt system för positioneringskartor och administrativa tjänster inom blåljustransporter. Ett blåljusavtal finns, vilket ger länderna rätt att byta kartor, tio mil in i landet, men avtalet behöver kompletteras.
I Norge krävs en specialutbildning för att köra blåljustransporter, liknande utbildning saknas i Sverige. Om en olycka sker i Norge med svensk ambulanstransport är ansvarsfördelningen väldigt otydlig.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Den skadade drabbas, då det kan ta längre tid innan hjälp kommer till olycksplatsen.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12