Pendlingsproblem Värmland-Oslo

Värmlandstrafik har som uppdrag att utveckla Värmland, genom bland annat bättre kommunikationer. Närmaste storstad är Oslo. Norge satsar stora pengar på järnväg och väg inom Norge, medan inknytningarna mot Värmland och Västra Götalandsregionen prioriteras lågt.

2012 avslutades ett femårigt flerpartsamarbete rörande trafik mellan de nordiska länderna. Inför 2013 stoppades möjligheterna att köra Värmlandstrafikens tåg hela vägen in till Oslo. Idag får resenären byta i Kongsvinger för att komma vidare. Samarbetet har minimerats. Resenärer drabbas både tids- och kostnadsmässigt, samtidigt som arbetsgivare kan missa hög kompetens på grund av försvårad pendlingstrafik. NSB får inte medverka till biljettsamverkan som ger resenärer ett rimligt pris.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12