Varuförsändelser med tåg

Tulldeklaration av varor/gods kan inte ske på tågstationer. Detta innebär att avsändaren måste söka upp närmaste tullstation för att deklarera varor, eller gå igenom en mycket komplicerad och tidskrävande process för att få fram rätt export- och importhandlingar och godkännande från såväl fraktbolag som Tullverket och Tollen.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12