Validering av marina utbildningar

Inom Norden vill den maritima näringen via maritima kluster verka för nya eftergymnasiala utbildningar som är attraktiva för elever och samtidigt rätt anpassade till marknadens kunskapskrav. Eftersom länderna inte har likvärdiga utbildningsupplägg är det svårare att validera utbildningarna.

Formellt

Inrapporterad

Vem kan lösa hindret?

Nordiska ministerrådet jobbar för att skapa ett system för validering av nordiska yrkesutbildningar, så kallade yrkespass.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12