Utseende fordon vinterväghållning

Krav på märkning, bredd och längd på fordon och utrustning skiljer sig åt mellan Sverige och Norge vilket kan kräva anpassning av fordon för användande över gränsen. Svenska lastbilar är exempelvis normalt sett bredare än vad som är tillåtet i Norge, dessutom skiljer sig krav på märkning fram/bak på plogbilar samt krav på märkning och varselljus på exempelvis saltspridare. Behov av att söka dispens för viss utrustning för arbete inom vinterväghållning i Norge anses av entreprenörer krångligt.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Företag.

Hur stort är problemet?

Ett ekonomiskt värde finns på så sätt att olika utrustning används, vilket vid en harmonisering hade kunnat leda till lägre inköpspriser.

Lösningsförslag

En harmonisering av utseende  på fordon och utrustning så långt det går hade kunnat underlätta arbetet för entreprenörer. En entreprenör inom vinterväghållning föreslår en sammanslagning av ett norskt och ett svenskt driftområde för att "på plats" kunna se de skillnader som finns och för att kunna komma fram till bästa möjliga arbetssätt.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12