Turistdestinationer saknar effektiv infrastruktur

Turistbranschen efterlyser ett samlat grepp kring den bristande trafiken mellan Sverige och Norge. Hittills har det varit svårt att enas om vem som äger frågan. Turist- och besöksnäringen behöver effektiva logistiklösningar mellan exempelvis flygplatserna Moss-Rygge och Göteborg City för att öka turismen längs hela den svensk-norska kusten.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12