Tullen och tollen ger olika svar

Företagare upplever att de får olika svar på frågor till Tullen och Tollen beroende på vem som svarar. Tullstationen i Eda hänvisar till Värmlands Handelskammare i många ärenden, exempelvis gällande EUR1 och ATA-Carnet.  Tullen är ytterst ansvarig för utförande av EUR1 medan Handelskammaren har fullmakt att hjälpa till med EUR1 och ATA-Carnet för företags räkning.

Informellt

Inrapporterad

Vem kan lösa hindret?

Tullverket, Tollvesenet (kombination med annan informationstjänst?)

Hur stort är problemet?

Viktigt för både exporterande och importerande företag.

Lösningsförslag

Det är ett informationshinder.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12