Tull och tulladministration vid kulturutbyte

Vid kulturutbyte över gränsen upplever svenska aktörer att tulladministrationen är krånglig. De måste exempelvis göra en förteckning över samtliga varor och värdera dem innan införseln till Norge. Tullhandlingarna skapar också en extra kostnad. Aktören måste ställa en deposition för tull och moms. Om en kommersiell verksamhet är kopplad till det ideella utbytet måste aktörerna dessutom betala tull och moms på dessa varor. De norska aktörerna upplever bristen på information som största hindret men drabbas av samma tulladministration.

Läs mer:

Formellt

Utredd

Vem påverkas?

Professionella kulturarbetare och ideella kulturutövare.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12