Trafiktillstånd för att korsa gränsen

Varutransporter från Sverige till Norge måste transportera via en bemannad tullstation om det inte innebär en betydande omväg för leverantören. Idag tolkas ”betydande omväg” till 10 mil av norska Tollvesenet. För företag i norra Dalsland innebär denna tolkning stora tidsförluster och höga transportkostnader. Ett av företagen har i dagsläget 60 mil extra att köra per dag på grund av denna regeltolkning.

Läs mer:

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Företagare som regelbundet levererar till kunder på andra sidan gränsen och där regeln ger en multiplicerad omväg.

Lösningsförslag

Finns inte.

Vem vinner på en lösning?

Regeln skapar onödiga kostnader för företag i gränstrakterna och i många fall är det företag som behöver arbeta över en geografiskt stor marknad för att överleva. Regeln ökar även belastningen på miljön.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12