Temporär import av häst

1. Normalt kräver norska Tollvesenet in ett depositionsbelopp motsvarande momsen vid införsel av hästar till Norge. Beloppet betalas tillbaka vid utförsel när ägaren/speditören uppvisar dokument för införsel och utförsel samt kvitto på depositionen. Problemet är att behandlingstiden är alldeles för lång, från en till flera månader. Problemet blir ännu större om hästen under kort tid förs fram och tillbaka flera gånger. Då kan ägaren få ligga ute med flera depositionsbelopp.

2. Ett annat problem är att hästägarna inte vet vilka dokument de behöver visa upp vid utförsel av hästar (utförseldeklaration, hälsocertifikat och hästpass för tävlingshästar)

3. Djurägaren uppger för lågt värde på hästen för att minska depositionsavgiften.

4. Ägarna upplever olika praxis vad gäller tull och moms i olika tullregioner. För en häst som varit i landet för träning, beräknas livsomkostnader för hästen som bearbetningskostnader, vilket ska läggas på hästens värde vi beräkning av tull och moms.

5. Liknande problem att fastställa hästens värde samt bristande information finns vid import till Sverige.

Läs mer

Formellt

Utredd

Vem kan lösa hindret?

Tollvesenet med flera.

Hur stort är problemet?

Kanske inte ett stort problem för näringslivet men irriterade för de hästägare som drabbas.  Stor symbolvärde att lösa frågan.

Lösningsförslag

1. Tollvesenets handlingstid kortas.
2. Informationen från myndigheterna kompletteras och sprids.
3. Vid överprövning kan det uppgivna värdet jämföras med hästens försäkringsvärde.
4. Tollvesenet går igenom regelverket och skapar en praxis som är lika i alla regioner.

Vem vinner på en lösning?

Hästägare, men även intresseorganisationer som inte kan informera sina medlemmar om vad som gäller.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12