Svenskregistrerade fordon får ej framföras av norrmän

I Norge får enligt lag en norsk medborgare inte framföra ett svenskregistrerat fordon. Detta har att göra med var man är folkbokförd. Flyttar en svensk till Norge och blir folkbokförd där får svensken heller inte framföra en svensk bil om inte den svenska ägaren är med i bilen. I Sverige får en svensk som är bosatt och folkbokförd i Sverige köra en norsk bil så länge den norske ägaren är kvar inom EU. Detta kan begränsa möjligheten till persontransporter.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12