Svenska vägfordon får köra över gränsen under begränsad tid

Fordon som lagar hål och sprickor i vägar vill man gärna kunna köra över gränsen, men som läget är nu får den bara vara inne i Norge ett antal timmar. Det är i nuläget oklart exakt vad som orsakar detta hinder då större kunskap saknades hos den entreprenör som informerade om det, men möjligen har det att göra med kravet på momsregistrering i Norge vid en omsättning på över 50 000 NOK under en tolvmånadersperiod.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12