Småföretag drabbas av samma tullar och procedurer

Norska småföretag går under samma bestämmelser för tull och moms som stora importörer och exportörer. Det skapar ett merarbete som inte står i förhållande till omsättning eller förlorad skatteintäkt för staten.

Informellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Många små norska företag som är okunniga om reglerna och bara hanterar små kvantiteter.

Lösningsförslag

Kunskap om tull och moms brister. Förenkla regelverket och förbättrad information.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12