Skillnader i regelverk kring skogsmaskiner och timmertransport

Skogsbruksnäringen är i allvarlig kris och det krävs aktiva åtgärder för att underlätta för näringen. Branschen vill ha lika regler för att kunna jobba över svensk-norska gränsen.

Länderna har olika reglera för timmertransporter. Svenska transportörer kan leverera i Norge och vice versa men transportörerna kan inte ta returlast eller transportera i det land de kört till.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12