Skillnader i regelverk gällande sekretess och certifieringskrav inom offshore och försvarsindustrin

Offshore och försvarsindustrin ställer höga krav gällande sekretess och certifiering. För att bli underleverantör till offshoreindustrin i Norge måste företaget vara godkänd leverantör i Achilles-registret (kvalitets- och leverantörsregister). Offshore- och gasindustrin är extremt framgångsrik och viktig för Norges export och det framtida behovet av ingenjörskompetens är mycket högt.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12