Skillnader i krav på IT-säkerhet och kulturella skillnader i branschen

Kraven på IT-säkerhet upplevs olika i Sverige och Norge. Svensk kund som ska göra affärer med Norge möter hårdare krav när det gäller IT-säkerhet.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12