Skillnader i administrativa rutiner

Allmänna administrativa rutiner och rekommenderade procentsatser är olika i Sverige och Norge när det gäller bl.a. dröjsmålsränta, räntefaktura och påminnelser.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12