Separat varumärkesskydd för norska marknaden

Varumärkesregistrering gäller samlat för samtliga EU-länder. Då den norska marknaden är aktuell måste ytterligare ansökan om varumärkesregistrering göras. Det innebär dubbla ombudskostnader, eftersom man måste ansöka om ett nationellt varumärkesskydd i Norge och ett EU-varumärke för övriga nordiska länder. Kostnaden beror på skyddets storlek. Varumärkesskydd för tre klasser (användningsområden eller yrkeskategorier) kostar ca 10 000 - 15 000 SEK för Norge och 20 000 - 25 000 SEK för EU-varumärke (omfattar ansökningsavgifter och arvode).

Formellt

Inrapporterad

Hur stort är problemet?

Ekonomiskt hinder på sikt.

Vem vinner på en lösning?

De företag som vill göra en samlad satsning på den nordiska marknaden. Kan bli en strategiskt svår fråga för företaget.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12