Salmonellatest av traktorer och deponering av moms

Vid införsel av jordbruksmaskiner mellan Norge och Sverige gäller olika regler gällande krav på rengöring (salmonellatester) samt debitering av moms på jordbruksmaskiner när de passerar gränsen.

In till Sverige
Hushållningssällskapet har tidigare krävt intyg på renligheten. Norska jordbruksmaskiner som tillfälligt förs in i Sverige testas inte idag (enligt Tullverket). Maskinen ska dock vara rengjord med högtryckstvätt eller liknande och Tullverket kan stoppa maskin som inte lever upp till detta krav.
För jordbruksmaskiner som förs från Norge till Sverige, betalar lantbrukaren ingen moms (undantag).

In till Norge
Vid införsel av jordbruksmaskiner till Norge ska 25% av maskinens värde betalas i moms, dock finns undantag för gränsboende (gränskommuner) som driver skogs- och/eller lantbruk på båda sidor om gränsen. 

Norska tullen krävde tidigare intyg från Hushållningssällskapet om att redskapen var ordentligt rengjorda. Vad gäller då idag?

Spørsmål om rengjøring av landbruksmaskiner ved innførsel til Norge må rettes til regelverkseier Mattilsynet: http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/kontakt_oss/
Import av brukte maskiner og redskaper til jord-, skog- og hagebruk - Mattilsynet
 
Både forskrift om plantehelse og dyrehelse kan komme til anvendelse her. Det avgjørende er om landbruksmaskinene har vært i befatning med dyrehold eller ikke. Det er ikke gjort unntak for grensebeboere mht. krav om rengjøring/desinfeksjon og attest om dette. Hvis landbruksmaskinene som gjeninnføres har kommet i kontakt med dyr/vært benyttet i forbindelse med dyrehold vil kravene til desinfeksjon og attest fra offentlig veterinær i forskrift om dyrehelse måtte oppfylles. 
 
Deponering av MVA:
Deponering av MVA ved gjeninnførsel/midlertidig innførsel av jordbruksmaskiner etc. for grensebefolkningen:  TollABC Tolloven § 5-4

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12