Returnerade e-handelsvaror skapar kostnader

Vid införseln av e-handelsvaror till Norge betalas tull och moms. Men om kunden inte löser ut sina varor går dessa i retur till EU/SE. Företaget har då rätt att få tillbaka dessa kostnader med vissa reservationer. När företag ska söka tillbaka tullkostnader ger olika tollregioner i Norge olika svar. De olika tolkningarna tvingar företagen att ”göra fel”. I värsta fall får man även betala tull på varorna vid återinförseln till EU.

Läs mer:

Formellt

Utredd

Vem påverkas?

Exporterande företag och framför allt små och medelstora företag med mindre kunskap och resurser.

Vem vinner på en lösning?

Gränshindret skapar extra kostnader och försvårar för e-handelsföretagen att växa.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12