Reglering av bokmarknaden

Bok- och tidskriftsmarknaden upplever att handel mellan Sverige och Norge begränsas av ländernas olika regelverk. Norge har en reglerad bokmarknad utan moms, medan Sverige har 6% moms på böcker och en helt oreglerad marknad.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12