Rätt till skogsavdrag för norska ägare i Sverige

Svensk skogsägare som köper skog runt sina egna marker och sedan avverkar denna kan göra skogsavdrag på den tillköpta skogen. Norska skogsägare som äger skog i Sverige kan inte göra skatteavdrag likt svensk skogsägare vid avverkning på egen mark. Detta är dock ett upplevt hinder.

Informellt

Inrapporterad

Lösningsförslag

Svar från Skatteverket:
Den som äger en näringsfastighet i Sverige (exempelvis skogsfastighet), anses bedriva näringsverksamhet här i Sverige. Detta innebär bl.a. att gällande skatteregler tillämpas och då bl.a. rätten till skogsavdrag.

 

Läs mer


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12