Problem för kulturskolor från Sverige och Danmark att tillfälligt ta med instrument till Norge

En fråga kom från Interreg-projektet KRUT, som hade fått information om att de måste betala stora avgifter för att ta med musikinstrument in i Norge. Dels en ATA-carnet-avgift på ca 10 000 plus moms och dels pant på 35% av värdet av varje instrument som har ett värde över 6 000 eller 10 000 (olika uppgifter från tullen), men som dock återfås när de åker ut igen.

KRUT hade också via Handelskammaren fått veta att det finns undantag för vissa samarbetsprojekt mellan EU och Norge, där de ska kunna slippa den här komplicerade och kostsamma proceduren.
 
KRUT beskrev sitt uppdrag så här:
Inom projektets ram ska vi arbeta med elever och lärare under 5 dagar i Larvik. Här ska vi tillsammans arbeta med nya arbetssätt och metoder för att utveckla kulturskolornas arbetssätt och processer till föreställningar och konserter. Till detta kommer ett antal barn och ungdomar som är elever på kulturskolorna i Sverige och Danmark samt vissa lärare på samma kulturskolor att behöva ta med sig sina instrument.
Stora instrument kommer finnas på plats i Larvik, men vi behöver ta med oss en del personliga instrument (ex stråk- och blåsinstrument).
 
Ifrån Sverige kommer eleverna och lärarna att åka i bussar. Totalt från Sverige är det 35 elever och 41 lärare som har med sig sina personliga instrument.
Från Danmark kommer de med båten som går mellan Hirtshals och Larvik. Totalt är det 17 elever och 9 lärare som har med sig sina personliga instrument. Instrumenten ska även tillbaka!
 
I de kontakter vi har tagit för att lösa detta har vi förstått att det kan finnas undantag för gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna. Detta låter som det verkligen skulle passa oss. Behöver vi göra något, eller kan vi bara åka?

Projektet kopplade ihop Tullverket och Tollvesenet och förtydligade vad som gäller i det upplevda hindret.

Tollvesenet:
Så vidt vi forstår, er det her snakk om at hver person har med seg sitt eget, personlige instrument til Norge.
Tollovens § 6-1 tillater at privatpersoner midlertidig innfører det de trenger for sitt opphold i Norge, uten at det stilles sikkerhet for avgifter:
 
§ 6-1. Tollfritak ved midlertidig innførsel, uten sikkerhetsstillelse
(1) Tollfritak gis uten sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel av:
a) reisegods til personlig bruk ved midlertidig opphold i tollområdet.
 
Reisegods etter § 6-1 er også unntatt fra melde- og deklareringsplikt når godset
innføres til Norge, men vi anbefaler allikevel at det lages en oversikt for hver buss
hvor type instrument og eier oppgis. Dette vil forenkle ved en eventuell tollkontroll.

Läs mer:

Informellt

Löst


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12