Problem för e-handel – bland annat krav på etablering för registrering av toppdomän

Fyra av tio svenska e-handelsföretag som bedriver export har Norge som sin största utlandsmarknad, men uppfattar det som problematiskt att bedriva e-handel där. I Norge finns exempelvis krav på att företag som vill registrera en norsk toppdomän (.no) måste vara etablerade i landet som aktiebolag eller utländsk filial. Detta är dock kostsamt, framför allt för mindre företag.

E-handelsföretagen tycker också att de norska tullprocedurerna är tidskrävande och kostsamma. I grunden är det de bakomliggande momsreglerna som komplicerar. Det är också svårt att hantera returer, eftersom de skickas tillbaka som privatpaket. Ingen automatisk avstämning görs mot de tull- och momsavgifter som företaget betalat vid införseln och det blir krångligt att få tillbaka pengarna. Norge har också krav på momsombud när företaget kommer över ett visst tröskelvärde för omsättning.

Formellt

Utredd


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12