Postlogistik inom Norge och över gränsen

Postgodsleveranser från Nordnorge till Sverige tar lång tid, upp till 14 dagar. Alla postgodsleveranser i Norge passerar terminalen i Alnabru, Oslo. Den långa leveranstiden blir ett gränshinder för varuproducerande företag i Norge och påverkar kunder i Sverige.

Formellt

Utredd

Vem kan lösa hindret?

Tollvesenet och Posten Norge og Bring AS.

Hur stort är problemet?

Gränshindret försämrar norsk konkurrenssituation på grund av långa leveranstider. Därför bedömer vi att gränshindret är strategiskt viktigt att lösa.

Lösningsförslag

En första utredning har gjorts av projektet Gränshinder för Näringslivet. Denna beskriver aktörerna som berörs vid export/import av varor (paket) som sänds över gränsen med tåg. Även svenska tullmyndigheten jobbar med översyn av processen.

Vem vinner på en lösning?

Norska varuproducerande företag som exporterar till Sverige och EU.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12