Otydliga regler för export från EU till privatperson i Norge

Hanteringen av tullavgifter och moms vid export till privat-person i Norge upplevs krånglig och kräver kunskaper av både avsändare och mottagare.

En privatperson i Norge handlar möbler i Sverige för 10 000 SEK (tullfrikvot på 3 000- 6 000 SEK). När personen passerar gränsen måste han/hon betala kontant 25% i moms på hela möbelvärdet (10 000 SEK). För att få tillbaka den svenska momsen måste personen avtala med butiken om återbetalning, alternativt utnyttja privat agent för att få tillbaka pengarna (tax refund). Det är inte Tollvesenet som betalar tillbaka utländsk moms till privatpersoner.

Formellt

Inrapporterad

Lösningsförslag

Hur ska företaget hantera export från EU till privatperson i Norge.

Förslag 1:
Förutsättningar
Exportören är uppkopplad mot TDS och TVINN och är registrerad i Norge via momsombud och har egen tollkredit.
1. Säljaren upprättar en faktura från sitt AB till sitt AS samt en faktura från AS till    slutkund med det totala försäljningspriset till slutkunden inklusive norsk toll och  merverdiavgift.
2. Därefter upprättas en svensk export och en norsk import i TDS och TVINN med  fakturan från AB till AS som underlag. Denna faktura är utan moms.
3. Den norska köparen betalar eventuell toll och moms till säljaren i Sverige.
4. När varorna transporteras till Norge får chauffören med sig en dokumentlista
 med Tullid och TVINN-nr som lämnas över till Tullen på gränsen. Varorna klareras  och kan transporteras till köparen.
5. Norska tollen utfärdar en Tollräkning som skickas till företagets AS med 30 dagars
 kredit.

Fördelar:
• Kredittiden
• Full kontroll över betalningarna och momshanteringen

Nackdelar:
• Mer administration internt
• Kostar pengar att upprätta ett ombudsförfarande i Norge och löpande redovisning
• Eventuell säkerhet för tollkrediten
• Kostnad för svenskt och norskt tulldeklarationssystem
• Beroende av att tullkompetens finns inom företaget

Förslag 2:
Förutsättningar
Exportören anlitar ett tullombud som är uppkopplat mot TDS och TVINN:
1. Säljaren upprättar en faktura från sitt AB till slutkund med det totala värdet dock  utan  svensk moms, norsk toll och moms.
2. Fakturan skickas till tullombudet som upprättar en svensk export och en norsk  import i TDS och TVINN.
3. Ombudet skickar tillbaka en dokumentlista med Tullid och TVINN-nr till säljaren  samt  en faktura avseende de avgifter som ska betalas av den norska köparen  avseende  norsk toll och merverdiavgift.
4. Den norska köparen betalar fakturan med tillägg för toll och norsk merverdiavgift  till säljaren i Sverige.
5. Säljaren betalar fakturan på toll och merverdiavgift till tullombudet.
6. När varorna transporteras till Norge får chauffören med sig dokumentlistan  med Tullid och TVINN-nr som lämnas över till Tullen på gränsen. Varorna klareras  och kan transporteras till köparen.
7. Tullombudet betalar dagen efter importen ägt rum in toll och merverdiavgift till  Tollen.

Fördelar:
- Liten administration
- Slipper kostnader för tullsystem
- Inte beroende av intern tullkompetens

Nackdelar:
•Kostnaden för tull- och betalningshanteringen


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12