Olika regler för överföring av räkenskaper mellan länderna

Norskt företag upplever att informationen är otydlig kring vad som gäller för lagring, hantering och dokumentation av redovisningsmaterial utanför Norges gränser. Företaget uttrycker behov av rådgivning inom en rad områden.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12