Olika regler för maxlängd och maxvikt för lastbilar

I Sverige tillåts s.k. modulfordon som är längre och tyngre än EU-normen. I Norge gäller EU-normen, förutom på vissa större vägar. Här tillåts modulfordon under en prövotid.  För internationell trafik över två landsgränser har Hovrätten tolkat att modulfordon inte får användas. Svenska regeringen gjorde då 2012 en ändring i trafikförordningen, men denna ändring tar bara upp vikten inte längden på fordonet. Problemet kvarstår.

Formellt

Inrapporterad

Vem påverkas?

Transportföretagen och leverantörerna drabbas.

Lösningsförslag

Ska modulfordon köras i internationell trafik måste antingen EU-direktiv ändras eller så måste Sverige införa ett aktivt undantag.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12