Olika regler för konsumentskydd

Konsumentskyddslagarna i Sverige och Norge omfattar olika lång garantitid, Sverige har 3 år och Norge 5 år. Svenska underleverantörer som monterar in teknisk utrustning i till exempel båtar ”drabbas” om en skada uppstår. Intressant att notera är att Norge har tagit ett steg längre i skyddet av konsumenten.

Formellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12