Norska betalkort godkänns inte

Bussbolag upplever att norska betalkort inte alltid godkänns vid resenärens internetbetalning. Vissa bankers "security code" verkar krånglar, vilket är irriterande för både resenärerna och bussbolagen.

Informellt

Inrapporterad


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12